کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس 2 ویپرسو VAPORESSO GTX2 COILS
کویل های جی تی ایکس 2 ویپرسو VAPORESSO GTX2 COILS
کویل های جی تی ایکس 2 ویپرسو VAPORESSO GTX2 COILS
کویل های جی تی ایکس 2 ویپرسو VAPORESSO GTX2 COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل های جی تی ایکس ویپرسو VAPORESSO GTX COILS
کویل ویپرسو جی تی ایکس دو VAPORESSO GTX-2 Coil
کویل های جی تی ایکس 2 ویپرسو VAPORESSO GTX-2 COILS

سری کویل های GTX و GTX-2 با کیفیت بالا و طعم رسانی بینظیر مناسب استفاده در دستگاه های زیادی از جمله TARGET PM 80 و… هستند.

توجه

قیمت ثبت شده برای یک عدد کویل می باشد.

۸۵,۰۰۰ تومان