کویل فنری فیوزد کلپتون تاندرهد
THUNDERHEAD 3- CORE FUSED CLAPTON COIL PREBUILT WIRE

کویل فنری فیوزد کلپتون ThunderHead FUSED CLAPTON COIL PREBUILT
کویل فنری فیوزد کلپتون ThunderHead FUSED CLAPTON COIL PREBUILT
کویل فنری فیوزد کلپتون ThunderHead FUSED CLAPTON COIL PREBUILT
کویل فنری فیوزد کلپتون ThunderHead FUSED CLAPTON COIL PREBUILT
کویل فنری فیوزد کلپتون ThunderHead FUSED CLAPTON COIL PREBUILT

این محصول به تازگی در ویپ 60 موجود شده و به زودی اطلاعات تکمیلی آن وارد سایت میشود…

توجه

قیمت درج شده برای یک عدد کویل می باشد.

۱۸۰,۰۰۰ تومان

صاف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
ارسال ویپ و جویس
اصالت ویپ و جویس