کویل های فنری دیمن کیلر
DEMON KILLER FLAME NI80 COILS

کویل های فنری دیمن کیلر DEMON KILLER FLAME NI80
کویل های فنری دیمن کیلر DEMON KILLER FLAME NI80
کویل های فنری دیمن کیلر DEMON KILLER FLAME NI80
کویل های فنری دیمن کیلر DEMON KILLER FLAME NI80
کویل های فنری دیمن کیلر DEMON KILLER FLAME NI80

کویل های فلیم از جنس NI80 به 6 نوع زیر دسته بندی می‌شوند ، که در یک بسته بندی 6 در 1 به بازار عرضه شده اند.

 1. نوع A:
  با قطر سیم های 28GA*2 و 38GA کویل دوئال با مقاومت نهایی 0.4 اهم و مخصوص استفاده از فری جویس
 2. نوع B:
  با قطر سیم های 28GA*3 و 38GA کویل تریپل با مقاومت نهایی 0.3 اهم و مخصوص استفاده از فری جویس
 3. نوع C:
  با قطر سیم های 28GA*2 و 38GA کویل دوئال با مقاومت نهایی 0.4 اهم و مخصوص استفاده از فری جویس
 4. نوع D:
  با قطر سیم های 26GA*3 و 38GA کویل تریپل با مقاومت نهایی 0.12 اهم و مخصوص استفاده از فری جویس
 5. نوع E:
  با قطر سیم های 26GA*2 و 38GA کویل دوئال با مقاومت نهایی 0.2 اهم و مخصوص استفاده از فری جویس
 6. نوع F:
  با قطر سیم های 26GA*2 و 38GA کویل دوئال با مقاومت نهایی 0.3 اهم و مخصوص استفاده از فری جویس

توجه

قیمت ثبت شده برای یک عدد کویل می باشد.

۵۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان

صاف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
ارسال ویپ و جویس
اصالت ویپ و جویس