پنس سرامیکی
Multi-functional Cross Lock Tweezers with Ceramic Tip

پنس سرامیکی Cross Lock Tweezers
پنس سرامیکی Cross Lock Tweezers
پنس سرامیکی Cross Lock Tweezers
پنس سرامیکی Cross Lock Tweezers
پنس سرامیکی Cross Lock Tweezers
پنس سرامیکی Cross Lock Tweezers

این محصول به تازگی وارد سایت ویپ 60 شده است و اطلاعات آن به زودی تکمیل می‎‌گردد

توجه

قیمت ثبت شده برای یک عدد پنس می باشد.

ناموجود

صاف
اضافه به علاقه مندی ها
اضافه به علاقه مندی ها
ارسال ویپ و جویس
اصالت ویپ و جویس